Strona główna Spis treści

Choroba i jej leczenie

Firma Produkty Choroby i leczenie Informacje Współpraca

[W przygotowaniu]

W górę

 

 

Leczenie dolegliwości bólowych:

leki syntetyczne czy naturalne?

W obecnej sytuacji polskiego pacjenta, poddawanego ustawicznym eksperymentom w dziedzinie reformowania ochrony zdrowia, dostęp do procedur leczniczych staje się coraz bardziej ograniczony, z preferencją dla osób dobrze sytuowanych materialnie. Tym samym wzrasta rola doradztwa ze strony personelu aptek. Aptekarze są do tego zadania gruntownie przygotowani, a często mają także długoletnie doświadczenie, wspierające wiedzę fachową. Dzięki temu mogą oni kreować rynek i kierunki „samoleczenia”, pomagając w wyborze leku, a niekiedy wręcz wskazując pacjentowi odpowiednie rozwiązanie wedle swojej najlepszej wiedzy. 

Choroby zapalne, zwyrodnieniowe i reumatoidalne należą do najczęstszych przyczyn zaburzeń narządu ruchu, prowadzących nierzadko do trwałego inwalidztwa. Co więcej, towarzyszące im dolegliwości bólowe są równocześnie przyczyną wyraźnego pogorszenia jakości życia. Wbrew obiegowym wyobrażeniom, wcale nie są one skutkiem podeszłego wieku; także osoby młode cierpią na choroby stawów na tle reumatoidalnym lub zwyrodnieniowym, nie mówiąc o urazach, tak częstych we współczesnym sporcie.  Nic zatem dziwnego, że od dziesięcioleci wysiłki farmakologów zmierzają w kierunku opracowania leków powstrzymujących rozwój tych chorób, zapobiegających odległym ich następstwom, lub przynajmniej łagodzących dolegliwości. Stąd – olbrzymia popularność preparatów z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), wśród których znajdziemy między innymi salicylany, diklofenaki, pochodne kwasu fenylopropionowego (ibuprofen, ketoprofen) i wiele innych. Wszystkie one mają jedną, istotną wadę: są stosunkowo szkodliwe, zwłaszcza na przewód pokarmowy, sprzyjając powstawaniu owrzodzeń, mogą także wywoływać napady duszności i reakcje uczuleniowe. Stąd też, do głównych przeciwwskazań w stosowaniu NLPZ - niezależnie, czy podawanych doustnie, czy –  tak jak czopki lub ampułki – pozajelitowo, należą astma oskrzelowa i choroba wrzodowa żołądka lub jelit. Dodatkowo, substancje czynne NLPZ mają na ogół silnie kwasowy charakter, co sprzyja miejscowym uszkodzeniom komórek wyściełających przewód pokarmowy. Leki tej grupy wynaleziono dość dawno: najmłodszy z nich, diklofenak, liczy sobie ponad 40 lat. Niestety, od dziesięcioleci nie pojawił się żaden nowy preparat, który można by  uznać za przełom w leczeniu chorób reumatycznych i zwyrodnieniowych. Działania producentów poszły więc w kierunku reaktywowania leków starszej generacji. Wciąż pojawiają się „odmłodzone” postacie starych leków, co prawda w nowych opakowaniach i z nowym przekazem reklamowym, ale wciąż o tych samych właściwościach i działaniu. Wskutek aktywności marketingowej przemysłu farmaceutycznego można zaobserwować na przestrzeni ostatnich lat wyraźną liberalizację wymogów w zakresie dostępności preparatów syntetycznych. Leki wydawane niegdyś wyłącznie na receptę są obecnie dostępne w sprzedaży odręcznej z prawem publicznego reklamowania w telewizji (nierzadko jako leki „inteligentne”). Reklama promuje zastosowania, natomiast  działania szkodliwe kwituje uwagą ,,przed użyciem przeczytaj ulotkę bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą”

Powstaje pytanie, czy promowanie leków syntetycznych, dość łatwych w masowej produkcji –  jest działaniem na rzecz właściwej i jedynie słusznej opcji leczenia chorób. Innymi słowy  –  czy istnieje alternatywa dla preparatów chemicznych, co prawda legitymujących się dowodami skuteczności, ale obarczonych istotnymi działaniami niepożądanymi. Odpowiedzi na to pytanie dostarcza choćby lektura wykazu zarejestrowanych preparatów leczniczych, gdzie znajdziemy szereg specyfików znanych od lat jako bezpieczne w stosowaniu, a co najważniejsze –  skuteczne. Na szczególną uwagę zasługują tu preparaty zawierające olejki eteryczne lub przetwory galenowe z surowców olejkowych. Bezpieczeństwo ich stosowania nie budzi najmniejszych wątpliwości, gdyż jest oparte na wieloletnim doświadczeniu i często zostało potwierdzone dowodami badań naukowych, spełniającymi kryteria Medycyny Opartej na Faktach.

Fitoterapia i medycyna alternatywna w Polsce

Szybki rozwój przemysłu farmaceutycznego zmniejszył zainteresowanie fitoterapią. W Polsce szczególnie często, w porównaniu do innych krajów europejskich, stosuje się leki syntetyczne, niekiedy bez wyraźnej potrzeby. Może to skutkować zmniejszeniem naturalnej odporności, występującymi coraz częściej alergiami, uodpornieniem się na działanie leków –  co widać szczególnie na przykładzie antybiotyków, gdy trzeba  drastycznie zwiększać ich dawki w wyniku braku reakcji na lek – a nawet wpływem na jakość „materiału genetycznego” w następnych pokoleniach. Nic zatem dziwnego, że skutki uboczne leków syntetycznych, powodują nieunikniony nawrót do naturalnych metod terapii, w tym  -  ziołolecznictwa. 

Badania naukowe z dziedziny farmakognozji ciągle dostarczają rewelacyjnych dowodów, potwierdzających słuszność metod medycyny naturalnej. W obecnym, technokratycznym świecie, badania te są niezbędne, by móc wprowadzić do sprzedaży preparaty lecznicze, także pochodzenia naturalnego. Dotyczy to również ziół i stosowanych od wieków, skutecznych receptur. Obecnie obserwujemy ogromny renesans medycyny naturalnej, spowodowany rosnącą świadomością niepożądanych działań farmakoterapii, a także powszechnością samodzielnego leczenia. Dodatkowym argumentem za stosowaniem terapii alternatywnych i wspomagających są rosnące ceny leków syntetycznych. Oczywiście, nie wszystkie leki chemiczne można zastąpić ziołami, ale nawet w takich przypadkach można je stosować jako środki wspomagające i skutecznie uzupełniające leczenie.

 

Lekami naturalnymi często można zastąpić preparaty syntetyczne, stosowane w dolegliwościach zapalnych i zwyrodnieniowych oraz w obrzękach i chorobach naczyń.

Oprócz skuteczności terapeutycznej, preparaty pochodzenia naturalnego oferują:

  • bezpieczeństwo stosowania (ważne zwłaszcza w chorobach przewlekłych, wymagających stosowania  tzw. polipragmazji, czyli terapii wielolekowej.
  • podniesienie skuteczności działania leków  syntetycznych (uzupełnienie farmakoterapii) 
  • łatwość samodzielnego stosowania (ważne zwłaszcza w pierwszych objawach choroby, gdy wizyta u lekarza nie jest jeszcze konieczna

Seria „Naturalna Terapia” powstała, by dostarczyć wszystkim potrzebującym nie tylko naturalnych i skutecznych preparatów, ale również przydatnej i fachowej wiedzy z dziedziny profilaktyki i skutecznego leczenia powszechnych dolegliwości. Preparaty nasze, nie tylko skutecznie leczą, ale także wydatnie wspomagają tradycyjne leczenie farmakologiczne, podnosząc jego skuteczność, skracając czas i obniżając koszty terapii. 

Seria „Naturalna Terapia” jest także częścią kompleksowego i wielokierunkowego programu edukacyjnego, który pozwala pacjentom w sposób prosty, a zarazem fachowy i odpowiedzialny, stosować metody „samoleczenia”. Program ten obejmuje wiedzę na temat przyczyn powstawania dolegliwości, profilaktyki i zasad skutecznego leczenia przy użyciu sprawdzonych, bezpiecznych i niedrogich preparatów. 

W naszych działaniach kierujemy się zasadami: ,,lepiej zapobiegać niż leczyć” i „początek choroby łatwo leczyć ” (,,In Vitio Facilis Medicina Recenti”)

Cele programu „Naturalna Terapia”:

  • Edukacja pro-zdrowotna 
  •  Zapobieganie chorobom  
  • Skuteczne leczenie powszechnych dolegliwości 
  • Wspomaganie tradycyjnego leczenia farmakologicznego 
  • Prowadzenie badań i ustawiczny rozwój nowych linii preparatów 
  •  Tworzenie nowej rzeczywistości przy współudziale wszystkich ludzi dobrej woli